උදව්

Question1: ඔබේ කර්මාන්ත සම්බන්ධ කර ගැනීමට කෙසේද?

පිළිතුර: ඔබ, අපගේ විද්යුත් පණිවුඩයක් යැවිය හැක Wechat හා නම් WhatsApp.

විද්යුත් තැපෑල: alan@ningboware.com.

Wechat: shi386631402 

ලඟ වට්ස්ඇප්: +86 15706846244

 

Question2: ඔබේ කර්මාන්ත ශාලාවේ නම කුමක් ද? හා ඔබගේ කර්මාන්ත ශාලාවේ ද?

පිළිතුර: මෙම කර්මාන්ත ශාලාව නම Cixi Zhonghe සනීපාරක්ෂක උපකරණය කර්මාන්ත ශාලාව වේ

හා භූගෝලීය පිහිටීම: අංක 3, Jiangxi පාර, Cangtian Changhe නගරය, Cixi සිටි, ෙසේජියාන්ග් චීනය


WhatsApp Online Chat !