ជំនួយ

Question1: តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទាក់ទងរោងចក្ររបស់អ្នកឬ?

ចម្លើយ: អ្នកអាចផ្ញើសារទៅកាន់អ៊ីម៉ែលរបស់យើង, Wechat និង Whatsapp ។

អ៊ីម៉ែល: alan@ningboware.com ។

WeChat: shi386631402 

whatsapp: +86 15706846244

 

Question2: តើអ្វីជាឈ្មោះនៃរោងចក្ររបស់អ្នក? និងជាកន្លែងដែលរោងចក្ររបស់អ្នក?

ចម្លើយ: នេះគឺជាឈ្មោះរោងចក្រគ្រឿងរោងចក្រ Cixi Zhonghe អនាម័យ

និងទីតាំងភូមិសាស្រ្ត: 3, ជាំងស៊ីផ្លូវ, Cangtian ក្រុង Changhe បានទីក្រុង Cixi, ចឺជាំងប្រទេសចិន


WhatsApp Online Chat !